Föreningsregistrering
 
Här kan ni registrera er förening för godkännande till föreningskatalogen på internet.
 
 
* obligatorisk uppgift
 
Kontaktuppgifter
*
*
Underskrift C/O............................................................
*
 
*
*
*
Övriga uppgifter
*
*
*
Välj verksamheter
*
Adresser
Webb-kontakt 1) (Frivillig registrering)
Underskrift kontaktperson..................................................................
1) Denna adress (Webb-kontakt) är den som visas under rubriken 'Kontaktperson' i den publika/öppna delen av registret.
Kontaktperson (Frivillig registrering)
Ordförande (Frivillig registrering)
Kassör (Frivillig registrering)
Sekreterare (Frivillig registrering)
 
Mata in uppgifterna och klicka på Skriv ut 
Låt personen som står som kontaktperson samt ev. C/O skriva under med sin underskrift. Skicka sedan in dokumentet till föreningsansvarig.
Klicka på Skicka för att skicka ett e-postmeddelande med era uppgifter till föreningsansvarig.
 
 
Har du frågor kontakta Norsjö Arena, ring: 0918-142 60 eller maila: norsjo.arena@norsjo.se